1397 / 03 / 30 9:55:27 PM
    ورود

امام سجاد (علیه السلام) : هر کس در هیچ کارى به مردم امید نبندد و همه کارهاى خود را به خداى عزوجل واگذارد، خداوند هر خواسته ‏اى که او داشته باشد اجابت کند.

 

 

لینک مطالب کاربردی

 
 

لینک مطالب کاربردی

دسترسی به روزنامه های کشور

معرفی کتاب

 
 
 
 
مشکلات کشور باید بصورت علمی و توسط دانشگاهیان حل شود.

--1397 / 03 / 21  -9:45 تعداد مشاهدات :16

امام خمینی (ره) یک حکیم، یک فیلسوف، یک فقیه و یک سیاستمدار برجسته، نه تنها در تاریخ معاصر بلکه تاریخ جهان اسلام است. آنچه که این ویژگی‌ها را برجسته تر می‌کند انقلابی بودن، انقلابی ماندن و انقلابیگری اوست.

--1397 / 03 / 13  -8:48 تعداد مشاهدات :17

قدر یعنی پیوند و شکل گیری هر پدیده و هر حادثه با سلسله علل خود. در شب قدر این پیوند دقیقا اندازه گیری می گردد، و سپس برای امام زمان این پیوند معلوم و تفسیر می شود؛ و ثانیا، رابطه این پدیده ها با علل آنها روشن می گردد.

--1397 / 03 / 13  -8:38 تعداد مشاهدات :18

نظام بدوم مشی انقلابی ارزشی ندارد .انقلابی گری فقط در بستر نظام موجود امکان پذیر است .باید با حوصله و صبر انقلابی عمل کرد.

--1397 / 03 / 08  -8:35 تعداد مشاهدات :17

فرصت یک ماه عبادت و بندگی در کمپ یک ماهه ی خدا، که دست آوردهای فراوانی از رحمت، برکت و مغفرت را برای انسان خاکی به ارمغان می آورد؛ نیازمند توجه و تلاشی جدی است تا اینکه حاصل و نتیجه 30 روز بندگی حق تعالی پرونده اش بسته نشده و ادامه داشته باشد.

--1397 / 03 / 02  -8:36 تعداد مشاهدات :19

برجام نشان داد راه پیشرفت و بهبود زندگی مردم ،توجه به داخل است نه دشمنان، برجشام بی نتیجه بودن مذاکره با آمریکا و بدعهدی این کشور را ثابت خواهد کرد.

--1397 / 02 / 26  -11:54 تعداد مشاهدات :25