EN | 1396 / 12 / 03 12:31:39 PM
    ورود

امام سجاد (علیه السلام) : هر کس در هیچ کارى به مردم امید نبندد و همه کارهاى خود را به خداى عزوجل واگذارد، خداوند هر خواسته ‏اى که او داشته باشد اجابت کند.

 

زنجیر شما کی پاره می شودباسمه تعالی

زنجیری را تصور کنید که حلقه های آن از استحکام های متفاوتی برخوردار می باشد .

اگر شما بخواهید میزان تحمل بار این زنجیر را محاسبه کنید ، نمی توانید استحکام تمام حلقه ها را اندازه بگیرید و بعد از همه یک میانگیر بگیرید و آن میانگین را به عنوان میزان استحکام زنجیر اعلام کنید .

دلیل این مطلب هم واضح است زیرا وقتی یک باری روی این زنجیر سوار شود به محض اینکه فشار وارد آمده بر زنجیر بیشتر از ظرفیت ضعیف ترین حلقه باشد ، آن حلقه از هم جدا می شود و کل زنجیر را از خاصیت می اندازد .

لذا میزان استحکام زنجیر به اندازه میزان استحکام ضعیف  ترین حلقه آن است .

شاید بتوان در مورد انسانها نیز همین تشبیه را استفاده کرد. ممکن است فردی از خصلتهای خوبی برخوردار باشد و تنها در یک موضوع ضعیف باشد . میزان استحکام آن آدم به اندازه ی همان صفت ضعیف است و با همان صفت است که ممکن است سرنگون شود .

به عنوان مثال فردی شجاعت ، صبر، صداقت ، تواضع و صفاتی از این دست را به اندازه بالایی دارد اما در برابر مساله ای تحت عنوان رودربایستی نمی تواند مقاوت کند . این آدم هر گاه در معرض این موضوع قرار بگیرد به خطا می رود و سایر صفات دیگر هم نمی توانند برای این فرد کاری انجام دهند .

فرض دیگر اینکه کسی یک سری صفات خوب را دارد اما در برابر مسائل مالی ضعیف است . این آدم ممکن است از همین طریق ضربه بخورد و سایر صفات خوبش هم نتوانند کاری انجام دهند .

در اینجاست که باید به خدا پناه برد و عرض کرد :

ربنا و لا تحملنا ما لا طاقه لنا به

التماس دعا